Hjem
 Kursinformasjon
 Møt Per de Lange
 Kursbrevene
 Studiegrupper
 Påmelding
 LifeStyleTV
 Løs en kode
 
 
 
 Bli med på kurs!

 

Bli med og lær mer om muligheter, motivasjon,

bevisste valg og nye retninger.

Det hadde vært deilig å finne fasiten til livet i postkassen, ikke sant? Selvsagt finnes det ingen fasitsvar, men som du vet finnes det gode og mindre gode løsninger. Da hjelper det jo om noen peker i riktig retning. Når alt kommer til alt handler det nemlig nettopp om det: Å velge retning – Livsretning.

 

Nyhetsbildet preges ofte av manglene i velferdssamfunnet, ikke minst innen helse. Vi leser om 1800 årlige dødsfall pga alkohol og 8000 dødsfall pga tobakk, samt liknende data pga et uheldig kosthold og manglende fysisk aktivitet. Nylig ble det dessuten slått fast at de ressurssterke også lever lengst. At høy utdannelse og inntekt skal gi helsegevinst synes lite rettferdig.


Uheldige holdninger og usunn livsstil forklarer rundt halvparten av det vi sliter med. Bedringer innen holdninger og livsstil kan derfor gi relativt store fordeler for helse og livsopplevelse. Relativt små endringer gir relativt store uttellinger. Ikke minst forskningsstudiene på adventister har gitt verdifulle løsninger innen feltet.


Høstens TV-serie www.Livsretning.no vil over 7 programmer gi en oppdatert innføring i hva gode holdninger og sunn livsstil er, samt gi nyttige holdepunkter på veien til endring. Serien vil egne seg både for selvstudium og for gruppearbeid.
 

Kursbrev 1:

  Mening
 • Grunnlaget for personlig vekst
   
 • Hjelp til igjen å se på hva livet handler om for deg: Retningen i livet ditt, målene dine, dine unike talenter – dette er det første livsmestringstrinnet.

Kursbrev 2:

  Relasjoner

Her ser man på de viktige prinsippene som skal til for å bygge gode relasjoner – i forretningsforbindelser, sosiale og romantiske forhold. Fokus er på praktiske ferdigheter.

Målet er å hjelpe deg til å:

 • Få større selvforståelse og selv-aksept

 • Lære viktige kommunikasjonsferdigheter

 • Oppdage og bygge den omsorgsfulle kraften i aktiv lytting

 • Å få en dypere forståelse av hva intimitet er og hvordan den kan erfares

Kursbrev 3:   Følelser, del 1
Du vil forstå og komme i kontakt med egne følelser slik at du kan:
 • Gjenkjenne og overvinne depresjon
 • Bearbeide sinne og skyld
 • Erfare det oppbyggelige med positive følelser
 • Bygge dypere relasjoner/samkvem med andre
 • Glede deg over å være hel og tilfreds
   
Kursbrev 4:   Følelser, del 2
Vi ser nærmere på sinne, skyld og konfliktmestring.
 • Både sinne og skyld er legitime følelser som kan ha en viktig og positiv funksjon i livet vårt. Men i samme grad kan de også være ødeleggende.
 • Sinne og skyld kan undergrave vår lykke, vårt følelsesmessige velvære og være muligheter.
 • Hvordan vi aksepterer og mestrer disse sterke følelsene er av avgjørende betydning.
 • Konflikt er også en legitim og potensiell positiv del av det å være menneske. Negativ og destruktiv blir den først når vi ikke ”eier” og mestrer den på en tilfredsstillende måte.
Kursbrev 5:   Avhengighet

Et nærmere blikk på kjemisk, følelsesmessig og sosial avhengighet, for å oppdage:

 • Årsaker

 • Følelsesmessige og åndelige nøkler til helbredelse/bedring og frihet

 • Livsmestrings-strategier for vekst

 • Hva kan gjøres når man stadig overmannes av sine svakheter

 • Personlig lykke og tilfredshet

 • Hvordan oppnå og ivareta kontroll over sitt eget liv
   

Kursbrev 6:   Suksess

Hva du kan forvente:

 • Hjelp til å oppnå ditt fulle potensial.

 • Vi vil se på mange sider ved suksess – hvordan du uttrykker hvem du er, hvordan du forholder deg til menneskene du omgir deg med, rollen du har på arbeidsstedet ditt, ditt personlige liv og hvordan du disponerer din tid.

 • Hjelp til å komme i kontakt med dine dypere verdier som en nøkkel til å nå ditt fulle potensial

 • Målet er å få hjelp til å oppnå balanser, vedvarende tilfredshet og lykke.

Kursbrev 7:   Valg

Evnen til å foreta valg er helt vesentlig for å ha styring med livet vårt. Mange opplever at de ikke får til å ta positive avgjørelser på en gjennomført måte. Opplever du det slik noen ganger? Du har lyst til å ha mer kontroll, men…


Dette kursbrevet til hjelpe deg til:

 • En dypere forståelse av viktigheten av å ta valg fra dag til dag.

 • Å identifisere hva som blokkerer for de valgene vi virkelig ønsker å ta.

 • Å overvinne vanemønstrene i de samme gamle feilene som gjentas.
   

Meld deg på kurset!

 

     

 

   

 Copyright © Livsretning – Syvendedags Adventistsamfunnet, Norge